Národní program životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

Název projektu: Přírodní zahrada Zvídavého mravenečka

 

 

Národní program životního prostředí

 

Podporovaná aktivita – 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

 

Výzva: č. NPŽP 7/2019 – 6.1.C a)

Anotace projektu: Cílem projektu je vést děti už od „útlého věku“ k odpovědnému jednání k životnímu prostředí a jeho postupnému zlepšování.  Na základě získaných znalostí a poznatků mají děti získat povědomí o propojenosti mezi lidskou činností a procesy v přírodě. Zájmem naší dětské skupiny, ve které jsou děti od 1,5 roku do 3 let, je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušenosti a jsou adekvátní věku dětí v naší dětské skupině. Velký význam hraje aktivní přístup. Děti se budou podílet na jednoduchých úkonech, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy-samozřejmě s dohledem pečujících osob. Jedná se nám o přeměnu stávajících venkovních prostor dětské skupiny tak, abychom mohli náš cíl plnit celoročně, aby nová přírodní zahrada sloužila k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovala u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem, aby nám pomohla k realizaci společných akci dětí, zaměstnanců školy a rodičů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *