• pokud bude do programu zařazena např. návštěva divadla, cirkusu, výlet, popř. jiná akce (vánoční besídka, mikulášská apod.), budou rodiče vždy informováni alespoň týden dopředu na nástěnce školky a webových i facebokových stránkách.
  • akce se mohou zúčastnit i děti mimo DS Zdravotníček, které jsou včas přihlášeny u zaměstnanců DS Zdravotníček.

*pravidelné akce naleznete v sekci Týdenní program popř. v Harmonogramu roku.