Plán výchovy DS Zdravotníček postihuje výchovu, péči, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte, je přístupný na www.dszdravotnicek.cz

 

PRVNÍ KVARTÁL (leden – duben)

Leden Únor Březen Duben
Zas je zima a nás láká, postavit si sněhuláka. Chlapík je to mrazem ztuhlý, místo očí mívá uhlí. Druhý měsíc únor krátký, pouští zimu svými vrátky Moje milá, už je čas, jaro přijde mezi nás. Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku. Duben si rád zaskotačí, hned se směje, hned zas mračí. Co přináší za dary? Pomlázku a maškary.
• Rekapitulace svátků vánočních a oslav Nového roku

• Staráme se o zvířátka, která v zimě nemají dostatek potravy

• Vyrábíme krmítka pro ptáčky z přírodních a alternativních materiálů

Tradice: Vítáme tři krále

 

 

 

• Hry na sněhu a rozvoj pohybových dovedností – bobování, koulovačky, dovádění ve sněhu

• Čarovný křišťálový provázek – pokus se solí (tvorba solných krystalů)

• Tvoříme a stavíme sněhuláky – ze sněhu i z modelíny

Tradice: Masopustní rej a čarování (vyrábění masopustních masek, oděvů a ozdob)

 

• Vůně jara: pozorujeme proměny přírody

• Tvorba rostlin a květů z odpadových a alternativních materiálů

• Sázíme květiny různých druhů

Tradice: Vynášení Morany (loučíme se se zimou a zdobíme Moranu)

 

 

 

• Poznáváme základní barvy

• Malujeme na téma: rozkvetlá louka – rozpíjení a míchání barev

• Výlet do solné jeskyně

Tradice: Velikonoce (barvení vajíček různými technikami, pletení pomlázky, říkanky)

 

 

 

 

DRUHÝ KVARTÁL (květen – srpen)

Květen Červen Červenec Srpen
Květen je z té krásné doby, kdy se stromy květem zdobí. Kdo si více popílí? Včelky, nebo motýli? V červnu už se červená každá druhá jahoda. I třešně se červenají, špačci z toho radost mají Je červenec, ten čas prázdnin zralých jahod,ostružin a malin, voda ta ke koupání svádí to se pak krásně dovádí. Srpen, to je dukát zlatý, zlaté obléká si šaty, kudy chodí, zlatá řeka rozlije se do daleka.
• Den matek aneb srdce pro maminku – malujeme a tvoříme z alternativních materiálů

• Aktivně se podílíme na čistotě parku, kam si chodíme hrát

• Staráme se o květinky na záhonku

Tradice: Májování (stavění májky a pochod s rodiči)

• Učíme se respektu k přírodě, ke všem živým i neživým věcem se chováme s úctou

• Poznáváme svět našimi smysly

• Výlet za zvířátky na eko- farmu

Tradice: Den dětí (den plný her, soutěží a dobrodružství)

• Poznávání cizích zemí a prázdniny letem světem

• Poznáváme exotická zvířata

• Výlet do zoo a exotická zvířata z blízka

Tradice: Indiánské léto (stavba týpí, táborák a opékání)

 

• Učíme se na kole a další letní sporty

• Výlet na koupaliště a základy plavání

• Dopravní výchova aneb dávám pozor, když přecházím přes ulici

Tradice: Indiánské léto (stezka plná dobrodružství)

 

 

TŘETÍ KVARTÁL (září – prosinec)

Září Říjen Listopad Prosinec
Tak, a už je zase září, slunce ještě pořád září. Na podzim to nevypadá, i když občas listí padá. Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady. Přebarvuje stromům listy zelenou nechá jen místy. Červená a žlutá s hnědou v té podzimní módě vedou. Listopad, listopad zlatý lístek na zem spad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora. Za oknem se vločky honí, zvonky v dálce tiše zvoní a stromečky v celé zemi sladce voní Vánocemi.
• Vyprávíme si zážitky z prázdnin

• Dráček Mráček: výroba létajících dráčků z recyklovaného papíru

• Poznáváme nové kamarády (zápis dětí)

Tradice: Drakiáda (stavění a pouštění draků)

 

 

• Barevné skřítkovo obydlí – stavíme domečky pro skřítky Podzimníčky

• Tělo dělá zázraky aneb co dovede naše tělo

• Posilování osobního zdraví – zdravá výživa, zdravý pohyb

Tradice: Dýňování (tvorba dekorace z malých dýní)

 

• Listo-nožka- využíváme přírodní materiál k rozvíjení dětské fantazie

• Loučíme se s podzimem – vyrábíme lampiony

Tradice: Lampionová noc (vyrábění lampionů, lampionový pochod a vypouštění lampionů)

 

 

• Výroba dárečků pro naše nejbližší

• Loutkové divadlo – příběh o narození Ježíška

• Veselé Vánoce zvířátkům – zdobení stromečku pochutinami pro ptáky a divou zvěř

Tradice : Skořápkové lodičky, Mikuláš, vánoční besídka, lití vosku