• Nemocné dítě prosím omluvte v ON-LINE docházkovém systému na adrese: https://ds-elisek.webooker.eu/ a telefonicky do 8:00 hodin na telefonu: +420 776 780 860 . Pokud tak neučiníte, stravné bude uhrazeno.

 

  • DS Zdravotníček je oprávněn nepřijmout děti se silným kašlem či rýmou, teplotou, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním
  • Určení způsobilosti dítěte k pobytu v DS Zdravotníček je v kompetenci ,,tety,, která dítě přijímá
  • V případě podezření na nemoc nebo jakékoliv příznaky nemoci (nechutenství, průjem, vyrážka, kašel, rýma, zvýšená teplota nebo jiné podezřelé stavy), ponechejte dítě prosím doma
  • Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, okamžitě rodiče kontaktujeme a ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době.
  • Prosíme, o nahlášení data nástupu po nemoci. Pokud to není jasné, dejte vědět alespoň 1 den předem, nejpozději do 12:00, že dítě nastoupí.

 

Při závažném porušení této podmínky si DS Zdravotníček vyhrazuje právo nepříjmout dítě k další docházce bez nároku na vrácení školkovného