Všechny naše „tety“ mají pedagogické vzdělání  / odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi

Teta ,,Lenta‘‘  Bc. Lenka Hercíková (vedoucí pedagog nejmenších a předškolních dětí)

  • Obor: Učitelství pro mateřské školy, Pedagogické lyceum
  • Kurzy: Psychohygiena a zvládání stresu, Hlas a řeč jako součást osobnosti,
  • Hudební nástroj: Klavír, zpěv
  • Záliby: Muzika, čtení, příroda

Teta Lenka pracuje s dětmi již šestým rokem. Zkušenosti nasbírala ve státních i soukromých školkách a školách, jako vychovatelka, učitelka a au-pair. Specializuje se na moderní trendy výukových programů nejmenších dětí, environmentální výuku a budování osobnosti dítěte předškolního věku. Teta Lenka již druhým rokem provozuje dětskou skupinku DS Elíšek.

 

Mgr. Radek Eliška

  • Obor: Management, Ekonomie, Sport
  • Kurzy: Instruktor extrémního lyžování a snowboardingu, Trenér florbalu
  • Hudební nástroj: klavír, kytara, bicí
  • Záliby: Windsurfing, hokej, muzika

Radek tvoří zázemí dětem a zaměstnancům DS Zdravotníček a DS Elíšek, stará se o bezproblémový chod obou zařízení, o webové a facebookové stránky a především o propojení rodičů se školičkou. Radek současně provozuje kavárnu V Ráji, kterou využíváme jako zázemí pro informační schůzky nebo jiné pohodové akce s dětmi a rodiči.

 

Spolupracujeme:

DS Elíšek – slánská miniškolička pro celkem  24 dětí ve stejném směru jako DS Zdravotníček, školičky úzce spolupracují a pořádají společné akce. Děti se vzájemně potkávají, hrají si a tvoří nová přátelství. Společně tvoříme nejpříjemnější prostředí pro správný rozvoj dětí od 1 roku do 6ti let.

MUDr. Šárka Koumarová – Při akutních záležitostech nebo náhlých změnách zdravotního stavu dítěte je nám k dispozici ordinující lékař v budově DS Elíšek, popř. Slánská nemocnice vzdálená cca 200m. Při zvláště závažných stavech tak dítě bude pod lékařským dozorem až do příjezdu rodičů, proto se o své dítě nemusíte ani v nejmenším bát.

Mgr. Markéta Plívová (klinický logoped) – Markéta pravidelně dochází do Elíšku každý pátek v 8.00 na logopedickou prevenci. Formou hry celý den procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, a také sluchovou a zrakovou percepci. Součástí logopedického bloku jsou také dechová, fonační a rytmizační cvičení. S nadanými dětmi rozšiřujeme aktivní slovní zásobu a nacvičujeme správnou artikulaci. Dle potřeby s rodičem konzultujeme pokroky dětí a popř. domlouváme individuální konzultace přímo s Markétou.

Kavárna V Rájiwww.kavarnavraji.cz – V rámci rodičovských schůzek, přednášek pro rodiče, narozeninových oslav, prostorového zázemí apod. využíváme služeb nekuřácké kavárny V Ráji, která je ve stejné budově jako DS Elíšek.