Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Zdravotníček 1
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016116

Název projektu: DS Zdravotníček 2
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016117

Název projektu: DS Zdravotníček 3
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/001480

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.