Držíme se moderních trendů, a proto inspirace výchovných plánů a pedagogické přípravy vychází ze směru Montesorri, lesní školky a environmentální výchovy. Tyto směry kombinujeme, vybíráme jednotlivé prvky a vytváříme tak prostředí umožňující rozvíjení senzitivních, motorických i sociálních dovedností.

Podporujeme nadání Vašich dětí a hledáme v čem dítě vyniká: s rodiči průběžně konzultujeme pokroky dětí a doporučujeme další rozvoj ve zvládnutých dovednostech!

 

Montessori

Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování na základě jejich přirozené vnitřní motivace (zvídavosti, touze poznávat, potkávat něco nového apod.) podle pravidel na jejichž vytváření se samy podílejí. Pro potřeby programu montessori jsme dětem pořídili spoustu MONTESSORI pomůcek a hraček, které díky hře ve věkově smíšených skupinách a pohodovému domácímu prostředí učí děti komunikovat, spolupracovat a samostatně myslet.

Děti si vybírají z nabídnutých tvořivých, pohybových a klidových činností popř. činnosti samy iniciují. Všechny děti mají neomezený přístup k pití a svačinkám a na jejich přípravách se aktivně podílejí, vybírají z nabídnutých potravin a učí se servírovat i prostírat.

*Veliký dík za podporu při realizaci Montessori programu patří Lucii Tamášové a kolektivuwww.montessorihracky.cz.

 

Lesní školka

V parku Háje, který máme přímo před okny, a na naší zahrádce s různými prolézačkami, trávíme s dětmi většinu času. A že prší, sněží nebo je bláto? Nevadí, i tak prožíváme nezapomenutelné dobrodružství na čerstvém vzduchu… Dle našeho přesvědčení je budování vztahu a kontakt dítěte s přírodou zásadní pro jeho další rozvoj a přístup ke svému prostředí.

V našem okolí se nachází stromový park, kde stavíme domečky pro skřítky, pozorujeme mravence a posloucháme hlas přírody. Při celodenním výletu pouštíme lodičky na Byseňském potoku nebo dovádíme v trávě na louce za městem. Na naší zahrádce si pěstujeme sezónní zeleninu a staráme se o květiny. Děti si osvojují praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě, které později uplatňují v každodenním životě.

 

Environmentální výchova

Několikrát ročně DS Zdravotníček pořádá akci ,,čistý park,, S dětmi, jejich rodiči a přáteli vyrážíme do parku a uklízíme nepořádek, abychom jej udrželi čistý a rádi se vraceli za naším dalším přírodním radováním a poznáváním.

Děti již od malička vedeme k úctě k živočichům a životnímu prostředí. Snažíme se přírodu vnímat jako zdroj poznání, které učí děti uvědomovat si její estetickou hodnotu a nezbytnou součást našich životů.V DS Zdravotníček se také nachází několik malých třídicích košů dle barev a děti se tak učí třídit odpad.