• Pro závazné přihlášení dítěte do DS Zdravotníček je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 500,-Kč, který se odečítá z první úhrady školkovného, hotově v DS Zdravotníček nebo bezhotovostně. (do zprávy vepište celé jméno)
 • Bezhotovostní platby: převodem na účet 2901452505/2010 (Mraveneček), 2201453363/2010(Lvíček)  je třeba provést nejpozději k 25. dni v měsíci. (do zprávy vepište jméno a příjmení dítěte)

 

 • K docházce do DS Zdravotníček se lze nahlásit kdykoli během roku a kdykoli v průběhu měsíce
 • Pokud úhrada nebude provedena do konce měsíce, není dítě přijato k docházce na další měsíc.(výjimky po domluvě)
 • Každému řádně přihlášenému rodiči je 20.tého (+-3dny) v měsíci zaslán e-mail s částkou školkovného na další měsíc.
 • Platba školkovného v DS Zdravotníček se hradí vždy na měsíc dopředu.
 • Pokud dítě nenastoupí ve smluvený termín, rezervační poplatek se nevrací.
 • Pro jednorázové hlídání a akce je nutné uhradit platbu nejpozději do příchodu dítěte do DS Zdravotníček.
 • Extra příchod/odchod dítěte mimo provozní dobu DS, lze po domluvě rezervovat (100Kč/započatá hodina)
 • Školkovné je možné uhradit na celý rok dopředu, vcelku nebo po částech.

 

Nemoc a dovolená:

 • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací z důvodu rezervace místa a omezené kacity DS Zdravotníček..
 • Při pravidelné docházce 1 až 2 dny lze čerpat náhradu pouze v případě volné kapacity v tom samém nebo následujícím měsíci dle individuální dohody. Náhrady se nepřevádí déle než do dalšího měsíce.
 • V případě dlouhodobé absence (Min.10 po sobě jdoucích školních dnů) je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.
 • Pro rezervaci místa v případě dlouhodobého přerušení docházky (2 a více týdnů), např. dovolená, prázdniny, apod., se hradí 100% školkovného z vybrané varianty docházky. Místo tak nebude obsazené jinými zájemci.(po domluvě)