Rádi byste podpořili naši oraganizaci Zvídavý mraveneček, z.s., provozující DS Zdravotníček?

Naše děti budou rády za jakoukoliv formu podpory, ať už finanční, prostřednictvím účtu xxxxxx, nebo materiální v podobě hraček a vzdělávacích pomůcek donesených do DS Zdravotníček.

 

*Veškerá podpora bude použita dle stanov Zvídavý mraveneček, z.s., a to zejména na materiální vybavení DS Zdravotníček, provoz DS Zdravotníček a organizaci akcí pro děti.

*Dárce nebo sponzor si může podporou snížit svůj daňový základ. Vice na: neziskovky.cz.