7:00 – 8:30 Příchod do DS / spontánní hra a individuální práce s dětmi, nabídka kreativních činností
8:30 – 9:15 Společné zahájení dne (písnička, říkanka a taneček)
9:15 – 9:45 Svačinka (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
10:00 – 11:15 Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku
11:15 – 11:30 Hygiena, příprava na oběd / vyzvedávání dětí, které jsou bez oběda
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 12:30 Hygiena, příprava na odpočinek / vyzvedávání dětí po obědě
12:30 – 14:30 Odpočinek, klidové a tvůrčí činnosti dle výběru
14:30 – 14:45 Hygiena, příprava na svačinu
14:45 – 15:00 Svačinka (děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání)
15:00 – 16:30 Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku
15:00 – 17:00 Individuální práce s dětmi a kreativní činnosti / vyzvedávání dětí

 

Doporučujeme dítě přivést nejpozději do 9:00 hodin, aby se mohlo plně účastnit programu.

* Po 17té hodině pouze dle dohody den předem, hradí se příplatek 100Kč za započatou půlhodinu.

Děti od 12ti do 18ti měsíců mají individuální režim dle jejich potřeb, starší děti si samy vybírají z nabídnutých aktivit.

 

Tvořivé dílničky

Děti se v dětské skupině účastní tvořivé dílničky, kde malují, kreslí, stříhají, nalepují a osvojují si práci s tužkou. Rozvíjíme kreativitu, smyslové vnímání, především jemnou i hrubou motoriku.

Keramické dílničky: DS Zdravotníček je vybaven keramickou pecí, s dětmi tvoříme z přírodní hlíny a výrobky rovnou vypalujeme

Praktický život: Za pomoci montessori pomůcek děti učíme zapínat knoflíky, zavazovat si tkaničky, rozvazovat uzlíky nebo používat různé předměty jako jsou příbory, nůžky apod.

 

Hudební a rytmická výchova

S dětmi v DS zpíváme a rozvíjíme hudební sluch, smysl pro naslouchání, rytmus, nápodobu a paměť. Prostřednictvím písniček a říkadel procvičujeme výslovnost a slovní zásobu.

Nástroje v naší školičce: dětská kytara, dřívka, bubínky, triangly, piano, xylofon.

 

Cvičení dětí

Každý den probíhá v DS cvičení dětí, cviky obsahují cvičení s balančními pomůckami, na overballech, s podložkou apod.. Říkanky a písničky s tanečky a pohybem jsou doplněny o prostorové hry, které rozvíjejí sportovní dovednosti, orientaci a také sociální dovednosti dětí.