Pobyt venku a na zahrádce

  • pobyt venku a na zahrádce se odehrává v dopoledních i odpoledních hodinách dle rozpisu a jeho délka je vždy přizpůsobena počasí a zvoleným aktivitám
  • pobyt venku je zaměřen na rozvíjení pohybových  a sociálních dovedností dětí, především formou hry. Odehrává se na zahradě DS Zdravotníček, dětském hřišti u gymnázia a v prostředí parku Háje, který máme přes ulici nebo na nedalekých loukách
  • při procházkách a přesunech má každé dítě na sobě bezpečnostní reflexní vestičku, kterou dostane při nástupu do DS Zdravotníček.