Bez řádného nahlášení změny nebude jiné osobě dítě vydáno.

  • dítě smí vyzvedávat osoba starší 18ti let, pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je toto nutné ráno nahlásit i s číslem OP vyzvedávajícího!

*do přihlášky dítěte je možné uvést osoby a jejich OP, které mohou dítě vyzvednout

 

Odchod dětí:

  • před oběděm: 11:00 – 11:30
  • po obědě: 12:00 – 12:30
  • po odpolední svačině: 15:00 – 17:00

*nebo po předchozí dohodě se zaměstnancem DS Elíšek

 

Z organizačních a kapacitních důvodů prosíme rodiče nahlásiš čas příchodu a odchodu dítěte alespoň den dopředu.