Zřizovatelem DS Zdravotníček je organizace Zvídavý mraveneček, z. s., zapsaná Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 64634.

Zřizovatelem DS Zdravotníček 2 je organizace Zvídavý lvíček, z.s., zapsaná Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 68652.

se sídlem: Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

 

Hlavní účel obou spolků je:

 •  provozování dětské skupiny dle Zákona 247/2014 sb.

 

Hlavní činností obou organizací je:

 • zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o
  poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti zakládání a provozování dětských
  skupin
 • vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji péče o děti s cílem zvýšit společenskou
  prestiž rodiny, posílit zapojení obou rodičů do péče o děti
 • podpora rozvoje služeb péče o děti
 • vytváření podmínek pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné
  činnosti, usnadnění udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o
  dítě, a postupný návrat na trh práce s ohledem na harmonizaci profesního,
  rodinného a osobního života bez nutnosti rezignace na rodičovskou roli.

 

Oba spolky nejsou založeny za účelem podnikání. Případný kladný hospodářský výsledek (zisk) bude reinvestován zpět do činnosti spolků, a to včetně jeho správy.